23 April 2011

Hình ảnh phát quà Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa tại chùa Liên Trì, Sài Gòn

Hình ảnh phát quà Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa
tại chùa Liên Trì, Sài Gòn


Kim Thu thực hiện
 
 
Chủ nhật, 17 tháng 4, 2011
 
Một lần nữa, theo truyền thống Từ Bi của Phật Giáo, Chư Tăng và Phật Tử Chùa Liên Trì lại mở rộng cửa Chánh Điện đón tiếp những mảnh đời đau khổ TPB.

Nhận được sự giúp đỡ của Cộng Đồng Ân Nhân Phật Tử Hải Ngoại, Hòa-Thượng Không Tánh đã tận tình cứu trợ Những Anh Em TPB gặp cảnh ngộ khó khăn đến Chùa cầu xin giúp đỡ.

Sau bữa ăn no, H-T. mời AnhEm TPB lên Chánh Điện nhận mỗi người 5Kg và phong bì 400.000$vn, H-T. đã phát ra gần 60  phần quà, (55 phần, sau đó Anh Em lại đến thêm 3 người nữa.., H-T. vẫn ân cần cho thêm ! )  đã thăm hỏi giúp đỡ đến Người TPB vì già yếu chậm chạp đến sau cùng, đó là Đại Úy Hoàng hà Thanh ( 81 tuổi!, đã mòn mỏi vì theo đuổi khiếu nại xin lại ...một phần nhà đất của chính mình!! ). Ngoài ra còn 33 TPB rủ nhau đến thêm, H-T. vẫn an ủi cho mỗi Người 5Kg và biếu tặng  mỗi AnhEm 100.000$vn..Mặc dù ngân qũy gửi về có hạn, nhưng H-T. không muốn bất cứ TPB/VNCH nào vì hoàn cảnh đã tìm đến với Chùa Liên Trì mà lại buồn phiền vì ra về tay không!


Hình ảnh các Anh Em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa

 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh Anh Em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đang dùng cơm trưa

 
 
 
  
 
Hình ảnh HT Thích Không Tánh đang phát quà cho TPB/VNCH

 
 
 
 
 
 
 
 
 Công an mật vụ ...

 



Con Dân Nước Việt là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment



Thật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.

Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!



Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!



Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers