09 December 2009

THÔNG BẠCH về Hội nghị tổng kết Nhiệm Kỳ của Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


Thứ nhất : Nhà nước CHXHCNVN phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Thứ hai : Hoàn trả Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất toàn bộ đất đai tài sản, các cơ sở chùa viện, văn hóa, giáo dục, từ thiện, viện đại học... mà nhà nước CHXHCNVN đã chiếm dụng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau năm 1975. Bước đầu là giao trả hai cơ sở : Việt Nam Quốc Tự và Trung Tâm Văn Hóa Quảng Đức tại Sài Gòn.

Thứ ba : Đưa “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” mà Đảng Cộng Sản và nhà nước CHXHCNVN thành lập năm 1981, ra khỏi Mặt trận Tổ quốc, một cơ quan ngoại vi của đảng Cộng sản.

Thứ Tư : Làm sáng tỏ cái chết của Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Cố Vấn Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo, tại trại giam Hàm Tân thuộc tỉnh Bình Thuận năm 1978.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu
Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Sài GònPhật lịch 2553 ------------------------------------------------- Số :10/HDLV/TB/XLTV

THÔNG BẠCH

về Hội nghị tổng kết Nhiệm Kỳ của
Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Hôm nay, ngày 04 tháng 12 năm 2009 tức là ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Sửu - Phật Lịch 2553 tại Chùa Giác Hoa,Thành phố Sài gòn. Hội nghị mở rộng Hội Đồng Lưỡng Viện, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã khai diễn, mục đích :

- Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007- 2009.

- Thảo luận phương hướng và hành động cho nhiệm kỳ 2009- 2011.

- Cung thỉnh nhân sự Lãnh Đạo Hội Đồng Lưỡng Viện nhiệm kỳ mới.


Sau một ngày thảo luận và chung quyết, mục đích của Hội nghị đã được hoàn thành viên mãn. Trước khi bế mạc, tất cả thành viên tham dự đã đồng ý ban hành những Nhận Định và Quyết Nghị của Hội nghị để cho thất chúng Phật Tử y cứ, nương tựa phụng hành :


NHẬN ĐỊNH

1/. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là Giáo Hội truyền thừa của Lịch Đại Tổ Sư trong dòng lịch sử 2000 năm Phật Giáo Việt Nam. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không ký thác sinh mệnh của mình vào bất cứ một Triều Đại, một Chính Thể nào. Vận mệnh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất luôn gắn liền vào vận mệnh Dân Tộc qua các thời kỳ thăng trầm của lịch sử.

2/. Ngược lại, các tổ chức nhân danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà không kế thừa sự nghiệp của Lịch Đại Tổ Sư, tự ý tách rời khỏi vận mệnh Dân Tộc để làm công cụ cho thế quyền đều là các Giáo Hội không chính danh. Các Giáo Hội nầy không nằm trong sự lãnh đạo của Hội Đồng Lưỡng Viện, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, theo tinh thần Hiến Chương đã được tu chỉnh bởi Đại Hội Kỳ 5, ban hành ngày 12/12/1973.

3/. Vì gắn liền với vận mệnh Dân Tộc cho nên 34 năm qua các thế lực phi dân tộc do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo, đã tìm mọi cách để tiêu diệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngày nay Đảng Cộng Sản Việt Nam đang dùng một phương thức tinh vi hơn, đó là kế hoạch dùng Tăng sĩ đánh phá Tăng sĩ để bức tử các cấp lãnh đạo Giáo Hội, dùng Giáo Hội không chính danh, đánh phá Giáo Hội truyền thống để bức tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, loại trừ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra khỏi cộng đồng Dân Tộc.

4/ Vì gắn liền với vận mệnh Dân Tộc, Giáo hội đang phải đối diện với chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng Sản, là chế độ đưa xã hội Việt Nam đến vực thẳm của những sự phá sản trên các lĩnh vực đạo đức, luân lý, tự do, dân chủ, công bằng và hạnh phúc của sinh dân hiện nay, nên công cuộc vận động đòi hỏi pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất luôn gắn liền với việc vận động đòi hỏi công lý cho Dân Tộc, đòi hỏi độc lập, tự do, nhân quyền và dân chủ cho 85 triệu người dân Việt Nam.

5/.Vì gắn liền với vận mệnh Dân Tộc, nên khi phải đối diện vấn nạn Trung Cộng ngang nhiên xâm phạm nghiêm trọng lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam, giết hại, giam cầm, cướp bóc ngư dân Việt Nam, cũng như sự kiện Nhà cầm quyền Việt Nam ngăn cản, bắt giam, khủng bố, đánh đập các sinh viên, học sinh, nhà văn, nhà báo, trí thức... biểu tình ôn hoà, bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa trước các Lãnh sự quán Trung Quốc, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hậu thuẫn toàn dân lên án tập đoàn bá quyền bành trướng Bắc Kinh, đồng thời lên án hành động bán nước, hèn nhát của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đưa 85 triệu con dân Việt Nam vào vòng nô lệ.

6/. Giáo Chỉ Số 09, do Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành ngày 8.9.2007, đã cứu nguy mạng mạch của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cần phải được phát huy toàn diện để đáp ứng với công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn hiện nay.


Từ những nhận định trên đây, tất cả thành viên tham dự Hội nghị đồng thanh quyết nghị :


QUYẾT NGHỊ

I/. Đối với các Cấp Lãnh Đạo Giáo Hội :

I.1/. Để lãnh đạo thất chúng Phật tử đi đúng đường hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong giai đoạn hiện nay, Hội Nghị đã thông qua danh sách nhân sự cung thỉnh vào Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN nhiệm kỳ 2009-2011.

I.2/. Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cương quyết thể hiện tinh thần Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã ban hành và tu chỉnh bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5, ngày 12/12/1973.

I.3/. Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, quyết tâm thực hiện Di Chúc của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, lãnh đạo thất chúng Phật tử, thực hiện công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn hiện nay.


II/. Đối Với Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam :

II.1/. Đòi hỏi Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải trả lại Pháp Lý sinh hoạt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trước mắt là phải giải quyết lập trường 4 điểm đã được Viện Hóa Đạo đề xuất :

Thứ nhất : Nhà nước CHXHCNVN phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Thứ hai : Hoàn trả Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất toàn bộ đất đai tài sản, các cơ sở chùa viện, văn hóa, giáo dục, từ thiện, viện đại học... mà nhà nước CHXHCNVN đã chiếm dụng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau năm 1975. Bước đầu là giao trả hai cơ sở : Việt Nam Quốc Tự và Trung Tâm Văn Hóa Quảng Đức tại Sài Gòn.

Thứ ba : Đưa “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” mà Đảng Cộng Sản và nhà nước CHXHCNVN thành lập năm 1981, ra khỏi Mặt trận Tổ quốc, một cơ quan ngoại vi của đảng Cộng sản.

Thứ Tư : Làm sáng tỏ cái chết của Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Cố Vấn Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo, tại trại giam Hàm Tân thuộc tỉnh Bình Thuận năm 1978.

II.2/. Trước sự xâm lăng của Bắc phương, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đòi hỏi Nhà cầm quyền Cộng Sản phải chấm dứt mọi hợp tác với Trung quốc về việc khai thác bauxit ở Tây nguyên cũng như các công trình trọng điểm khác trên toàn quốc, vì các nơi này tiềm ẩn nhiều hiểm hoạ về môi trường và nhất là nguy cơ về an ninh quốc phòng. Đồng thời phải cấp thị thực nhập cảnh cho các du khách Trung quốc và kiểm soát chặt chẽ, chứ không thể cho phép họ tự do ra vào Việt Nam như lâu nay.

II.3/. Nước Việt Nam là của Dân Tộc Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt ngay những toan tính bán rẻ đất nước, bán rẻ dân tộc, bán rẻ tinh thần bất khuất của Cha Ông, cúi đầu nô lệ Trung Cộng để đổi lấy sự tồn tại của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

II.4/. Đã đến lúc, Nhà cầm quyền Việt Nam phải biết lắng nghe, suy ngẫm và thực hiện lời khuyên bảo của các bậc tiền bối :

- Trúc Lâm Đại Sa Môn khuyên bảo Vua Trần Thái Tông : “Phàm là đấng quân vương, hãy lấy ước muốn của thiên hạ làm ước muốn của mình, lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình, xin bệ hạ chớ quên điều ấy”.

- Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại lão Hoà thượng Thích Huyền Quang : “Xin chư vị lãnh đạo nước nhà hôm nay, hãy can đảm nhìn thẳng vào sự thật của hiện tình đất nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trước nhân dân và lịch sử ; hãy đặt quyền lợi của dân tộc và sự phát triển quốc gia lên trên hết ; chư vị hãy lắng nghe ý kiến, tôn trọng và chia xẻ tâm tư nguyện vọng của hơn 80 triệu dân, để có thể chung sức xây dựng đất nước, sớm đưa toàn dân thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu, chặn đứng sự băng hoại về tinh thần và đạo đức trong xã hội, mà công luận và các bậc thức giả đã nhiều lần cảnh báo”.

Và, tiến đến thiết lập một Nhà nước Dân chủ, Tự do, tam quyền phân lập, theo Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết.


III/. Đối với thất chúng Phật tử :

III.1/. Cương quyết nghiêm trì giới luật để phát huy sứ mạng Hoằng Pháp lợi sinh, vì Giới luật là thọ mạng của Chánh Pháp.

III.2/. Cương quyết thực hiện hạnh Tinh Tấn, Dõng Mãnh, Kiên Trì, Nhẫn Nhục và Bất Khuất, để phát huy Định Lực vì Định Lực là bản thể của Tuệ Giác.

III.3/. Cương quyết thực hành đường lối của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để đẩy mạnh công cuộc giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn, vì đường lối của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chính là lý tưởng bảo vệ vẹn toàn tổ quốc, độc lập tự chủ ; dân tộc an cư lạc nghiệp trong một thể chế đa nguyên pháp quyền. Trước mắt là thực hành lời kêu gọi “ TẨY CHAY HÀNG HÓA TRUNG QUỐC ” của Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ban hành ngày 03/10/2009. Đây, không là chủ trương chống nhân dân Trung quốc, mà là thái độ cần thiết, bày tỏ mối bất bình của 85 triệu con dân Việt Nam trong và ngoài nước, trước những hành động bất minh thô lậu của hai đảng Cộng Sản Việt Nam - Trung Quốc. Nên nhớ cho rằng, mối liên hệ “16 chữ vàng và 4 tốt” giữa 2 đảng Cộng sản Việt-Trung chỉ là những gông cùm, xiềng xích đối với toàn thể dân tộc Việt Nam. Chớ nên ỷ thế mạnh, ỷ tình đồng chí láng giềng, mà xúc phạm tự ái dân tộc !


Phật lịch 2553, Làm tại chùa Giác Hoa, ngày 04/12/2009
Thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện
Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống
kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN

(ấn ký)

Sa môn Thích Quảng Độ
No comments:

Post a CommentThật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.

Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers