01 March 2012

Vong quốc nô! Máu lệ chưa khô!

Kính thưa hai ông đó là căn tính nô lệ, bản chất vọng ngoại thâm căn cố đế thay vì dịch là "kiến nghị" thì phải "thỉnh nguyện thư" thì mới thỏa lòng trâu ngựa. Nhưng có người viết thế này:

Vong quốc nô! Máu lệ chưa khô!


....."Vận mạng dân tộc Việt Nam phải nhờ đến tổng thống Hoa Kỳ quyết định hộ ư? Lịch sử chúng ta có những cái tên từng nhờ ngoại bang quyết định hộ vận mạng của dân tộc được lưu xú vạn niên như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Vong bản và nô lệ đến thế là cùng cực. Bọn cướp được nước thì muốn bán nước cho Tàu, bọn bị mất nước chẳng có tấc đất cắm dùi lại muốn bán nước cho Mỹ. Khốn khổ cho dân tộc Việt Nam, thời nào cũng bị bán đứng!

Có lẽ Người Việt Quốc Gia chưa quên thời Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam, ngày 8 tháng 3 năm 1965 sư đoàn 9 Thủy Quân Lục Chiến Viễn Chinh Hoa Kỳ "tự nguyện" đột ngột đổ bộ lên bờ biển Đà Nẵng, "tự nguyện" nhận làm Đồng Minh Chống Cộng của chứ không hề nhận được "thỉnh nguyện thư" nào của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Ba năm sau đó , 1968, Hoa Kỳ ép VNCH ngồi vào bàn hội nghị ở Paris. Sau năm năm thương thảo đến  năm 1973 Hoa Kỳ ép VNCH ký vào bản án tử hình. Khi đã thủ đắc quyền lợi sau trò ngoại giao bóng bàn, năm 1974 Hoa Kỳ bật đèn xanh cho TC đánh chiếm Hoàng Sa và năm 1975 quyết định bỏ mặc Việt Nam cho Quốc Tế Cộng Sản làm thịt.

Kết quả, một đám Người Việt Quốc Gia triều đình tay sai cũ bị đánh bật gốc khỏi quê hương, không còn mảnh đất dung thân hoảng hốt tháo chạy, hớt hãi,  tơi tả, đến Hoa Kỳ rồi nhục nhã, câm nín cúi đầu nghe lời xua đuổi, miệt thị của ông đương kim phó tổng thống Joseph Biden…

Vong quốc nô! Máu lệ chưa khô! Đã vội quên bài học lịch sử đắt giá là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã bán đứng cả thể chế và dân tộc ta......"
 
Thero quý vị ông ta viết đúng hay sai?

Gia Cát

No comments:

Post a CommentThật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.

Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers