30 March 2010

NHẬN XÉT VỀ NỘI DUNG BUỔI HỌP BÁO CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA


Vì thế, không có lý do gì bảo rằng ông NBC là Thủ tướng hợp pháp sau cùng của VNCH cả. Nếu như công nhận ông NBC là thủ tướng hợp pháp, thì phải công nhận thành phần nội các chính phủ của ông. Cụ thể như các phó thủ tướng Trần Văn Đôn, Dương Kích Nhưỡng và Ts Nguyễn Văn Hảo cùng các tổng trưởng khác. Thế nhưng, những Tổng trưởng chính thức của nội các đã trình diện ra mắt TT Thiệu có ai tự nhận mình là tổng, bộ trưởng hợp pháp của nước VNCH vào năm 1975 hay không?

Trúc Giang


NHẬN XÉT VỀ NỘI DUNG BUỔI HỌP BÁO
CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒATỔNG QUÁT.

Cuộc họp báo của Chính phủ lưu vong VNCH ngày 13-3-2010 dưới sự chủ tọa của cựu Thiếu tướng Lý Tòng Bá, cựu Thiếu tướng Nguyễn Văn Chức, Luật sư Lâm Chấn Thọ tại Nam Cali.

Việc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam là 1 việc làm đầy chính nghĩa. Đáng được trân trọng và tham gia, ủng hộ.

Nói về Ông Nguyễn Bá Cẩn (NBC) thì ông là 1 con người gương mẫu, liêm chính đã phục vụ cho đồng bào miền Nam trong ngành hành pháp và cả trong ngành lập pháp, từ chức vụ phó tỉnh trưởng cho đến Chủ tịch Hạ Viện VNCH. Ông là 1 nhân vật rất xứng đáng được tôn vinh.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong việc đấu tranh hiện nay là phải xác định cho đúng mục tiêu, đúng phương pháp thực hiện và hành động cho hợp với thời đại ngày nay. Nếu không, thì chẳng những tự chuốc lấy thất bại mà còn làm hại đến đồng bào tham gia, ủng hộ mình. Hơn nữa, vô tình làm lợi cho VC trong nước nữa.

Qua nội dung của cuộc họp báo, Trúc Giang tôi ghi nhận có 4 cái sai và khuyết điểm sau đây:

1) Tình trạng mập mờ về danh xưng.
2) Tính bất hợp pháp của “Chính Phủ VNCH” ở Hoa Kỳ
3) Ảo tưởng.
4) Sai đường lối.


NHẬN XÉT CHI TIẾT VÀ CHỨNG MINH.


1* Tình trạng mập mờ về danh xưng.

Nói về chính danh.

Bất cứ mỗi một tổ chức nào, 1 đoàn thể nào cũng đều phải có danh xưng của nó. Danh có chính thì ngôn mới thuận. Thế mà tổ chức của 2 ông tướng nầy cứ lập lờ về cái tên. Cho nên, ký giả Nguyên Huy của báo Người Việt, khi thì gọi là “Nhóm Chính phủ VNCH”, khi thì gọi là “Tổ chức” Chính phủ VNCH”.

Nhóm chính phủ là gì? Tổ chức chính phủ là gì?

Tại sao không xác nhận là “Chính Phủ VNCH Lưu Vong” như tướng Nguyễn Văn Chức đã sử dụng trong “Bức Thơ Đầu Năm” gởi cho các lãnh đạo VC trong nước trước đây?

Đây là 1 cuộc vận động công khai, đấu tranh hợp pháp, thế thì tại sao không “trình làng” toàn bộ thành phần nội các chính phủ để cho quần chúng hiểu biết thêm rõ ràng về chính phủ mà hết lòng tham gia và ủng hộ? Việc nầy cần phải được làm sáng tỏ, vì việc trung thực đối với đồng bào là điều kiện rất quan trọng. Sự che dấu thành phần nội các, có thể làm cho đồng bào nghi ngờ là có VC nằm vùng giật dây bên trong, một thủ đoạn mà VC thường hay làm và cũng không chừa 1 ai cả.

Đấu tranh nào cũng cần phải có sức mạnh. Khi đã có nội lực của trên 1.5 triệu người Việt ở HK và 2 triệu người Việt ở khắp nơi đồng thanh, nhất trí ủng hộ thì tổ chức mới có đủ khả năng để thuyết phục, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức QT, các lãnh đạo quốc gia và các chính khách trên thế giới.

Do đó, việc thành công hay thất bại của 1 tổ chức là tùy thuộc vào khả năng thuyết phục, kết hợp và huy động được sức mạnh của nhân dân, của đồng bào Việt Nam hay không. Làm chính trị mà không được sự ủng hộ của quần chúng thì chắc chắn là sẽ thất bại.

Đồng bào ở Cali đã có cái thuận lợi là họ đã tự động và tự nguyện đoàn kết lại thành những đơn vị trong những Hội Ái Hữu đồng hương, Ái hữu các quân binh chủng, các CĐ người Việt. Hơn nữa, Cali cũng đã có những chính khách, những nghị sĩ, dân biểu người Mỹ rất tích cực trong việc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

2* Chính phủ lưu vong VNCH là bất hợp pháp.

Trích lời của tướng Lý Tòng Bá:

“Quân sự chúng ta đã làm, chính trị chúng ta cũng đã nỗ lực và nay là về pháp lý. Tại sao chúng ta không trở về với Hiệp định Paris đã đựơc quốc tế thừa nhận. Luật pháp không có thời gian triệt tiêu” (Hết trích)

Trích lời của Luật sư Lâm Chấn Thọ:

“Về pháp lý, Luật sư Lâm Chấn Thọ xác định vị trí pháp lý của Chính Phủ VNCH qua hành động nạp hồ sơ “Thềm Lục Địa Việt Nam” với tư cách 1 quốc gia và đã đựơc Ủy Ban phụ trách Thềm Lục Địa LHQ thu nhận. Ngoài ra, chiếu theo HP/VNCH thì hành động trao quyền của Tổng Thống Trần Văn Hương cho Đại Tướng Dương Văn Minh để ông ta đầu hàng CS là vi hiến” (Hết trích)

Hai phần trích (a) và (b) trên đã nhấn mạnh đến khía cạnh pháp lý, cho nên Trúc Giang tôi cũng chỉ nêu lên những chi tiết về pháp lý, chớ không phải chỉ trích cá nhân nào cả.

Chức vụ Thủ Tướng của ông Nguyễn Bá Cẩn là bất hợp pháp.
Để xác định chính phủ VNCH là bất hợp pháp, trước hết tôi chứng minh chức vụ Thủ Tướng của Ông Nguyễn Bá Cẩn (NBC) là bất hợp pháp. Cụ thể bằng những chi tiết sau đây:

Ngày 14-4-1975.
Với chức vụ thủ tướng do Tổng thống Thiệu bổ nhiệm, ông NBC trình diện thành phần nội các chính phủ lên TT Thiệu như sau:

Trung tướng Trần Văn Đôn, phó thủ tướng đặc trách quốc phòng.
Kỹ sư Dương Kích Nhưỡng, phó thủ tướng đặc trách “Di dân-Định cư”.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo, phó thủ tướng đặc trách kinh tế-tài chánh.
Và các tổng trưởng khác. . . .
Ngày 21-4-1975.
Tổng thống Thiệu từ chức. Theo HP/VNCH, thì Phó tổng thống Trần Văn Hương lên làm tổng thống. (TT/TVH)

Ngày 25-4-1975
Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn từ chức với TT/TVH. Được chấp thuận. Nhưng phải chờ bàn giao lại cho người kế nhiệm, với tình trạng “Xử Lý Thường Vụ” chức vụ Thủ tướng. Đó chỉ là thủ tục hành chánh thông thường. Cụ thể là người Xử Lý Thường Vụ không có quyền thi hành những công việc quan trọng. Mà chỉ điều hành bình thường trong tình trạng chờ đợi mà thôi.

Ngày 28-4-1975.
Tổng thống TVH trao chức vụ TT lại cho Lưỡng viện Quốc Hội VNCH. Và QH chấp thuận cho Đại tướng Dương Văn Minh (ĐT/DVM) làm Tổng thống. Thế là thủ tục hành chánh là việc bàn giao giữa TT/TVH và TT/DVM. Việc bàn giao nầy rất hợp hiến. Vì Lưỡng Viện QH chấp thuận cho ĐT/DVM làm TT với sự biểu quyết đầy đủ túc số cần thiết và hợp lệ. Tức là quá bán tổng số 159 DB và 60 Nghị sĩ.

Tôi xin trích lời phát biểu của chính ông NBC trong việc trả lời phỏng vấn ký giả Hạnh Dương của tờ Việt Báo để chứng minh những điều đã nói trên.

Trích:”Tôi (NBC) đã trình Tổng thống Trần Văn Hương rằng nếu tổng thống tự động bàn giao cho tướng Minh thì sau nầy, ngàn đời lịch sử sẽ oán trách tổng thống! Tôi đề nghị Tổng thống Trần Văn Hương là nên trao quyền lại cho Lưỡng viện Quốc Hội quyết định. Nếu quốc hội đồng ý cho bàn giao, thì tổng thống sẽ bàn giao cho ông Dương Văn Minh và như thế, tổng thống tránh được hành động vi hiến.” Cựu thủ tướng NBC kể lại cho ký giả Hạnh Dương rằng:”Tôi (NBC) đã chỉ thị cho hệ thống truyền thanh và truyền hình Sài gòn cứ phát nhạc hùng vài phút đọc lệnh triệu tập Lưỡng viện QH 1 cách khẩn cấp. Nhờ đó, mà đêm 27-4-1975 có đủ túc số hợp lệ tức là quá bán tổng số 159 vị dân biểu và 60 vị Nghị sĩ đã họp để quyết định đồng ý hay không, trong việc trao quyền cho Đại tướng Dương Văn Minh theo như CSBV đã yêu cầu. Lưỡng viện QH đã biểu quyết chấp thuận và chiều ngày 28-4-1975 thì Tổng thống Trần Văn Hương đã trao lại chức vụ Tổng thống cho cựu Đại tướng Dương Văn Minh” (Hết trích)

Như vậy, ông DVM lên làm TT/VNCH hợp với hiến pháp.

Và kể từ ngày 28-4-1975, ông Nguyễn Bá Cẩn chấm dứt nhiệm vụ Thủ Tướng của chính quyền Thiệu-Hương.

Vì thế, không có lý do gì bảo rằng ông NBC là Thủ tướng hợp pháp sau cùng của VNCH cả. Nếu như công nhận ông NBC là thủ tướng hợp pháp, thì phải công nhận thành phần nội các chính phủ của ông. Cụ thể như các phó thủ tướng Trần Văn Đôn, Dương Kích Nhưỡng và Ts Nguyễn Văn Hảo cùng các tổng trưởng khác. Thế nhưng, những Tổng trưởng chính thức của nội các đã trình diện ra mắt TT Thiệu có ai tự nhận mình là tổng, bộ trưởng hợp pháp của nước VNCH vào năm 1975 hay không?

Tóm lại, chức vụ Thủ tướng của ông NBC là bất hợp pháp, cho nên cái chính phủ VNCH ở HK nầy cũng chịu cùng chung số phận là bất hợp pháp luôn.

Về ông Nguyễn Bá Cẩn, sau 20 năm cần cù làm việc cho Cty Chevron Texaco Corp. với chức vụ Senior System Analyst ở Computer Department. Sau khi đã nghỉ hưu, bỗng nhiên ông lại xuất hiện với chức vụ thủ tướng hợp pháp sau cùng của VNCH 35 năm về trước, đã làm cho nhiều người rất ngạc nhiên.

Ai đã dựng ông dậy? Thế lực nào? Ý đồ gì?


Hai cái sai của Luật sư Lâm Chấn Thọ:

Cái sai thứ #1.
Trích lời của L/s Lâm Chấn Thọ: ““Về pháp lý, Luật sư Lâm Chấn Thọ xác định vị trí pháp lý của Chính Phủ VNCH qua hành động nạp hồ sơ “Thềm Lục Địa Việt Nam” với tư cách 1 quốc gia và đã đựơc Ủy Ban phụ trách Thềm Lục Địa LHQ thu nhận.”(Hết trích)

Ủy ban Thềm Lục Địa của LHQ có nhiệm vụ nhận đơn theo đúng hạn kỳ đã quy định. Nó không có khả năng và cũng không có nhiêm vụ xác định quốc gia VNCH còn hay mất và Chính Phủ VNCH ở HK là hợp pháp hay không.. Ông thư ký chỉ nhận đơn để trình lên Tòa án QT về Luật Biển để tòa án giải quyết các vụ tranh chấp nếu hợp qui định. Nên biết, anh thư ký nhận đơn không phải là ông Tòa hay Ủy ban xét xử. Đây là cái sai thứ nhát.

Cái sai thứ #2.
Trích lời của L/s Thọ:” Ngoài ra, chiếu theo HP/VNCH thì hành động trao quyềncủa Tổng Thống Trần Văn Hương cho Đại Tướng Dương Văn Minh để ông ta đầu hàng CS là vi hiến” (Hết trích)

Theo như tuyên bố của ông Nguyễn Bá Cẩn ở trên, thì việc Lưỡng Viện QH chấp thuận ông DVM làm TT là hợp hiến. Đó là QH biểu quyến với đủ túc số quy định. Như thế, Ls Lâm Chấn Thọ nói sai.

Trong Hiến pháp VNCH không có điều khoản nào nói về việc trao quyền TT cho 1 người có mục đích đầu hàng CS cả. TT/TVH nhận thấy mình không có khả năng giải quyết tình trạng đang nguy ngập của quốc gia cho nên ông trao quyền lại cho Quốc Hội. Ông không trao quyền cho ĐT/DVM. Mà chỉ bàn giao cho người kế nhiệm, là thủ tục hành chánh mà thôi.

Cái sai của ông Hồ Văn Sinh.
Trích: “Theo lời giới thiệu của ông Hồ Văn Sinh trong tổ chức VNCH Foundation thì đây là những thành viên trong chính phủ VNCH mà cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, vị thủ tướng hợp pháp sau cùng của nền Đệ II Cộng Hòa đã ủy nhiệm”. (Hết trích)

Trước hết, định nghĩa của 2 chữ “ủy nhiệm” là giao cho người khác được quyền làm những việc trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Trong HP/VNCH cũng như hầu hết các luật pháp về tổ chức chính quyền các nước khác, không có điều khoản nào cho phép 1 thủ tướng, trước khi chết, được phép ủy nhiệm cho người khác được quyền làm những công việc thủ tướng của mình cả. Trường hợp, 1 vài thành viên trong nội các chính phủ không có thể đảm trách chức vụ tổng, bộ trưởng của mình, như bịnh tật, phạm pháp, bất xứng, từ chức hoặc chết...thì thủ tướng có quyền bổ nhiệm người khác thay thế với điều kiện được luật pháp qui định.

Như vậy, ông Hồ Văn Sinh nói sai về nguyên tắc pháp lý.

Chính phủ VNCH bất hợp pháp đối với đồng bào miền Nam trong nước.

Chúng ta đấu tranh cho đồng miền Nam của VNCH trước 1975 hiện đang ở trong nước để họ có được 1 chế độ dân chủ với các quyền tự do công dân và tự do của con người.

Vậy thử hỏi, đồng bào trong nước có ai công nhận chính phủ VNCH ở HK nầy là chính phủ của họ hay không?

Trên thực tế, đồng bào miền Nam đã tham gia vào tất cả những tổ chức của chính quyền, từ quân đội, CA, giáo viên, y tá, thư ký hành chánh. . .

Đồng bào miền Nam đã tham gia ứng cử, bầu cử (dù là gian lận) nhưng là thực tế trước con mắt của QT.

Giả sử như, khi hay biết được tin chính phủ VNCH ở Hoa Kỳ muốn “trở về với Hiệp Định Paris 1973, thì sẽ có 30 triệu người đồng ký tên, có CA khu vực xác nhận chữ ký, họ không những phản đối chính phủ nầy, mà trái lại, họ còn dùng những lời lẽ thô bạo chửi rủa vậy thì 2 ông tướng giải quyết làm sao đây?

Họ sẽ nạp đơn lên LHQ bày tỏ quyết tâm ủng hộ “đảng CSVN quang vinh”, quyết tâm tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ Nghĩa Xã Hơi thì còn lý do gì để tranh đấu cho họ nữa không? VC trong nước có thể làm như thế lắm!
Tóm lại.

Đấu tranh dưới danh nghĩa của 1 chính phủ của 1 quốc gia đã chết, không được quần chúng và nhân dân trong, ngoài nước ủng hộ là 1 đường lối sai lầm. Phần kế tiếp, Trúc Giang tôi sẽ nêu lên tính Ảo tưởng vì bất khả thi của HĐP 1973.

Còn tiếp.


Trúc Giang


No comments:

Post a CommentThật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.

Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers