02 December 2011

Những khuôn mặt nữ quân nhân trên thế giới

Những khuôn mặt nữ quân nhân trên thế giới

sexy military women around                     the world01 Sexy Military Women                     Around The World

AUSTRALIA

sexy military women                    around the world02 Sexy Military                    Women Around The World

AUSTRIA

sexy military women                    around the world03 Sexy Military                    Women Around The World

BAHRAIN

sexy military women                    around the world04 Sexy Military                    Women Around The World

BELGIUM

sexy military women                    around the world05 Sexy Military                    Women Around The World

BRAZIL

sexy military women                    around the world06 Sexy Military                    Women Around The World

CANADA

sexy military women                    around the world07 Sexy Military                    Women Around The World

CHILE

sexy military women                    around the world08 Sexy Military                    Women Around The World

CHINA

sexy military women                    around the world09 Sexy Military                    Women Around The World

COLOMBIA

sexy military women                    around the world10 Sexy Military                    Women Around The World

CZECH REPUBLIC

sexy military women                    around the world11 Sexy Military                    Women Around The World

FINLAND

sexy military women                    around the world13 Sexy Military                    Women Around The World

FRANCE

sexy military women                    around the world14 Sexy Military                    Women Around The World

GERMANY

sexy military women                    around the world15 Sexy Military                    Women Around The World

GREECE

sexy military women                    around the world16 Sexy Military                    Women Around The World

HOLLAND

sexy military women                    around the world17 Sexy Military                    Women Around The World

INDIA

sexy military women                    around the world18 Sexy Military                    Women Around The World

INDONESIA

sexy military women                    around the world19 Sexy Military                    Women Around The World

IRAN

sexy military women                    around the world20 Sexy Military                    Women Around The World

ISRAEL

sexy military women                    around the world21 Sexy Military                    Women Around The World

ITALY

sexy military women                    around the world22 Sexy Military                    Women Around The World

JAPAN

sexy military women                    around the world23 Sexy Military                    Women Around The World

KENYA

sexy military women                    around the world24 Sexy Military                    Women Around The World

SERBIA

sexy military women                    around the world25 Sexy Military                    Women Around The World

MEXICO

sexy military women                    around the world27 Sexy Military                    Women Around The World

NEPAL

sexy military women                    around the world28 Sexy Military                    Women Around The World

NEW ZEALAND

sexy military women                    around the world29 Sexy Military                    Women Around The World

NORWAY

sexy military women                    around the world30 Sexy Military                    Women Around The World

PAKISTAN

sexy military women                    around the world31 Sexy Military                    Women Around The World

PERU

sexy military women                    around the world32 Sexy Military                    Women Around The World

POLAND

sexy military women                    around the world33 Sexy Military                    Women Around The World

POLAND

sexy military women                    around the world34 Sexy Military                    Women Around The World

PORTUGAL

sexy military women                    around the world35 Sexy Military                    Women Around The World

ROMANIA

sexy military women                    around the world36 Sexy Military                    Women Around The World

RUSSIA

sexy military women                    around the world37 Sexy Military                    Women Around The World

SERBIA

sexy military women                    around the world38 Sexy Military                    Women Around The World

SOUTH KOREA

sexy military women                    around the world39 Sexy Military                    Women Around The World

SPAIN

sexy military women                    around the world40 Sexy Military                    Women Around The World

SWEDEN

sexy military women                    around the world41 Sexy Military                    Women Around The World

SWITZERLAND

sexy military women                    around the world42 Sexy Military                    Women Around The World

TAIWAN

sexy military women                    around the world43 Sexy Military                    Women Around The World

TURKEY

sexy military women                    around the world44 Sexy Military                    Women Around The World

UKRAINE

sexy military women                    around the world46 Sexy Military                    Women Around The World

USA

sexy military women                    around the world47 Sexy Military                    Women Around The World

VIETNAM

sexy military women                    around the world48 Sexy Military                    Women Around The World

No comments:

Post a CommentThật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.

Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers