06 August 2012

THÔNG BẠCH VU LAN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 6.8.2012

Thông bạch Vu Lan của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất


2012-08-06 | | PTTPGQT


PARIS ngày 6.8.2012 (PTTPGQT) - Thi hào Nguyễn Du đã viết "Văn tế thập loại chúng sinh" cực kỳ thống thiết nhưng diễm lệ về Ngày Rằm tháng Bảy, Ngày Xá tội vong nhân, mà cũng là ngày đại lễ Vu Lan. Vu Lan là Mùa Báo hiếu ông bà, tổ tiên cha mẹ nhiều đời, tức cửu huyền thất tổ, theo truyền thống Phật giáo, và được tổ chức thường năm từ hàng chục thế kỷ qua vào dịp Rằm tháng Bảy âm lịch, nhân dịp Tự tứ. Tự tứ là ngày chư Tăng Ni xuất hạ sau 3 tháng an cư. Dịp này chư Tăng các chùa lập đàn tràng cứu độ hương linh cửu huyền thất tổ của quần chúng theo đạo Phật, cũng như những vong hồn không người thân thuộc cúng bái hay những cô hồn, ngạ quỉ đang thét la đói rách nơi địa ngục.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng tải sau đây toàn văn Thông điệp Vu Lan năm nay Phật lịch 2556 – 2012 của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN):


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn
Phật lịch 2556
Số : 08/VHĐ/TB/VT


THÔNG BẠCH VU LAN


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa chư Thiện tín Cư sỹ Phật tử,

Một lần nữa mùa Vu Lan lại về trong hoàn cảnh đất nước đang ngập chìm trong đêm dài của hiểm họa mất nước; lòng người bất an, phân hóa, thiếu chủ động. Vu Lan về nhắc nhở người con Phật sứ mệnh "thượng cầu hạ hóa" mà trước mắt là chuyển hóa những vô minh nội tại để phát huy dụng lực vi diệu thù thắng của đại bi tâm.

Đức Phật dạy, vô minh chỉ có thể được chuyển hóa khi người muốn chuyển hóa có Chánh tri kiến. Nhờ chánh tri kiến, chúng ta mới thấy rõ đã gây ác nhân nào dẫn đến ác quả hiện tại, mà cố gắng tránh xa những ác nghiệp, và nỗ lực vun bồi những thiện nghiệp; nhờ Chánh tri kiến chúng ta nhìn ra được công đức giáo hóa sâu dày của chư Phật và nhiều thế hệ Thầy tổ để tinh cần xiển dương chánh pháp, cứu độ quần sanh; nhờ Chánh tri kiến chúng ta ý thức rõ ân đức của các đấng cha mẹ nhiều đời hầu gia tâm tu học để đáp đền công ơn sanh dưỡng; nhờ Chánh tri kiến mới thấy rõ mối tương tác tương sinh mà phát lòng bồ đề hầu cứu vớt nỗi thống khổ của muôn loài. 

Chánh tri kiến giúp ta thông hiểu được pháp Hòa kính mà không bị đồng hóa, tha hóa hoặc tự kỷ, để từ đó nỗ lực phát triển Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo Hội. Chánh tri kiến giúp ta hiểu rõ bản chất huyễn hóa của mọi hiện tượng, vượt lên trên mọi sợ hãi và thiết lập mối tương giao trong tinh thần dân chủ, bình đẳng để phát huy sức mạnh tổng họp quốc dân trong mục đích bảo vệ quốc gia, giữ vững nền tự chủ dân tộc, độc lập tổ quốc.

Chánh tri kiến chỉ thực sự hiện rõ khi chúng ta phát tâm phụng trì giới luật, vì giới luật là nền tảng của định và tuệ. Phật pháp chỉ có thể tồn tại lâu dài khi giới luật được nghiêm trì, đó chính là lý do tại sao Đức Phật dạy: "Giới luật là thọ mạng của Phật pháp". 

Giữa bối cảnh các giá trị truyền thống bị chối bỏ, phẩm giá bị khinh rẻ, quyền con người không được tôn trọng, với đầy dẫy hoài nghi, phân hóa làm xoi mòn đức tin và suy giảm tiềm năng phục vụ, Giới luật và Lục Hòa kính là chìa khóa cho vấn nạn thời đại, đồng thời cũng chính là giải pháp đáp ứng cho nhu cầu thống họp của thất chúng Phật tử hiện nay. Mỗi người tự sống bằng giới luật, bản thể thanh tịnh của Tăng già sẽ tỏa sáng, Thiện tín sẽ an hòa, các xu hướng chính trị sẽ không thể chi phối, lũng đoạn, Phật pháp nhờ thế mà xương long, Giáo Hội nhờ vậy mà hưng phục, sứ mệnh hoằng hóa cũng nhờ đó mà thành tựu. 

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện, chúng tôi thiết tha kêu gọi sự thể hiện tinh thần Hòa kính và phụng trì giới luật của mọi người con Phật để phát huy năng lực thanh tịnh nhằm siêu độ cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, thân oán nhiều đời, đồng thời bảo vệ mạng mạch chánh pháp và góp phần phục hoạt Giáo Hội. 

Giáo Hội cũng kêu gọi tinh thần tỉnh giác kịp thời, trước khi quá muộn, của các giới lãnh đạo nhà nước trước "nguy cơ ngàn năm Bắc thuộc tái hiện" mà Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã cảnh báo. 

Bạo lực, độc tài, đàn áp, khủng bố không họp lòng người, không mang lại an bình, thịnh vượng cho đất nước, lại tạo thêm bất ổn, thù hận. Chỉ có cuộc cách mạng tâm linh mới có đủ khả năng dung hóa, ổn định và phát triển xã hội. Vũ trụ vạn hữu luôn vận hành theo lẽ vô thường biến dịch, nhưng luật tắc nhân quả thì muôn đời không thay đổi.

Nỗi lo ngại chánh yếu là đánh mất niềm tin về tính năng giác ngộ chứ không là những thế lực ngoại tại. Sự đe dọa nghiêm trọng hiện nay là bạo hành, thiếu khoan dung, cực đoan và thủ chấp, vì vậy hãy tự mình thắp sáng ngọn đuốc Từ bi, Trí tuệ, Hùng lực và truyền thừa ánh sáng ấy cho các thế hệ tương lai như một hành động tỉnh thức cần thiết để cứu nguy dân tộc.

Rất mong vì sự trường tồn của chánh pháp và để biểu tỏ tình thương cứu giúp muôn loài, mỗi người con Phật chúng ta hãy luôn nghiêm trì Giới đức, gìn giữ Chánh tri kiến để có đủ năng lực hộ trì chánh pháp, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải quốc gia, và bảo vệ môi sinh cũng như nền hòa bình chung của thế giới nhân loại.

Cầu nguyện nghĩa đồng bào, tình nhân loại luôn thăng hoa. Con người cảm thông sâu xa nỗi đau khổ của người để không còn đày đọa và gây tạo khổ họa cho nhau.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh.

Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, ngày 05 tháng 8 năm 2012
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
GHPGVNTN

(ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Định

No comments:

Post a CommentThật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.

Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers