14 March 2011

CÁCH MẠNG HOA SENCÁCH MẠNG HOA SEN

Ngọn lửa Tunisia ôi vô cùng mãnh liệt,
Đốt tan tành bao chế độ phi nhân.
Chứng tỏ rằng sức mạnh của toàn dân,
Là siêu việt không gì ngăn cản nổi.

Thấy xứ người, liên tưởng đến quê tôi,
Cộng Sản Việt Nam vô cùng tàn nhẫn.
Triệu triệu tấm lòng uất hờn căm phẫn,
Đang vùng lên mong lật đổ bạo quyền.

Lòng khấn nguyện sông núi khí hùng thiêng,
Cho Cách Mạng Hoa Sen mau thành đạt (1)
Triệu triệu người sẽ cất cao tiếng hát,
Diệt được loài sâu bọ của toàn dân.

Nước Việt Nam vang vội khắp xa gần,
Thật Dân Chủ, Tự Do và Hạnh Phúc.
Dân Việt Nam từ ngàn xưa bất khuất,
Quyết tâm đòi Thác Bản Giốc, Nam Quan.

Hoàng, Trường Sa, biển đảo quý vô vàn,
Phải trả lại cho Việt Nam làm chủ.
Bọn Bắc Kinh ác tâm hơn dã thú,
Nhưng không làm nhụt chí dân Việt Nam.

Giành lại quê hương! Cương quyết sẵn sàng!
Hàng triệu tấm lòng trong ngoài như một (2)


Tâm Bền

(1) Ở trong nước lấy tên CÁCH MẠNG HOA SEN
(2) Người Việt ở trong và ngoài nước.
Con Dân Nước Việt là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a CommentThật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.

Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers