10 March 2011

NGỌN ĐUỐC PHẠM THÀNH SƠN



NGỌN ĐUỐC PHẠM THÀNH SƠN

Tunisia nhọn cờ đầu thế kỷ,
Chống độc tài, chống áp bức, bất công,
Bằng trái tim rực sáng ngọn lửa hồng,
Của tuổi trẻ Bouazizi bất diệt (1)

Ngọn lửa lan nhanh, nhanh thật khủng khiếp,
Đốt cháy ngay một chính phủ bạo quyền.
Ben Ali phải khiếp đảm một phen,
Trả Dân Chủ, Tự Do cho người sống.

Ngọn đuốc nầy đã làm tôi rung động,
Mong lan nhanh về quê mẹ Việt Nam.
Bao nhiêu năm dân chúng quá hờn căm,
Bọn Cộng Sản dã man và bán nước.

Noi gương xưa, những anh hùng thuở trước,
Nên ngày nay mới có Phạm Thành Sơn
Bắng trái tim nung nấu nỗi uất hờn,
Ngọn đuốc sáng Phạm Thành Sơn bất diệt.(2)

Lửa đấu tranh muôn triệu người nối tiếp,
Đốt tan tành thành quách của Cộng nô.
Tay đan tay cương quyết giữ cơ đồ,
Không để mất vào quân thù Trung cộng.

Hội nghị Diên Hồng ngày xưa "Quyết Chống!".
Nay sá gì một bè lũ Tàu mang.
Yêu quê hương ta cương quyết sẵn sàng,
Đem thân xác nguyện bảo toàn đất mẹ.

Vùng lên đi! Bao thanh niên tuổi trẻ,
Theo tấm gương ngời sáng Phạm Thành Sơn.
Dấn bước đấu tranh tù tội không sờn,
Quyết tiêu diệt hết bạo quyền Cộng Sản.

Mơ Việt Nam có một ngày tươi sáng,
Như Tunisia, như Ai Cập hiện nay.
Tự Do, Hạnh Phúc mãi http://bit.ly/fNtCyv mãi kéo dài,
Và vô tận đến muôn đời muôn kiếp

Tâm Bền

(1) Thanh niên Mohamed Bouazizi 26 tuổi của quốc gia Tunisia đã tự thiêu ngày 17-12- 2010.
(2) Kỹ sư Tin Học Phạm Thành Sơn tự thiêu ngày 17-2-2011 trước Ủy Ban Nhân Dân Đà Nẵng.


http://bit.ly/fNtCyv



Con Dân Nước Việt là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment



Thật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.

Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!



Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!



Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers