14 August 2009

CHÚNG TA NGHĨ GÌ VỀ NGÀY 19 THÁNG TÁM


Quả thật có sự thay đổi trên trật tự xã hội ; nhưng trật tự xã hội cộng sản ngày hôm nay còn bất công gấp trăm lần xưa kia. Trong khi người dân không có một $ để sống, thì cán bộ, con ông cháu cha cộng sản tiêu tiền vứt qua cửa sổ, xài cả ngàn $ một đêm, đánh những canh bạc cả triệu $. Hối lộ, tham nhũng lan tràn. Đạo đức, giáo dục suy đồi. Bất cộng càng ngày càng tăng.

Chu chi NamNgười cộng sản Việt Nam sắp sửa kỷ niệm ngày 19 tháng 8, ngày mà họ gọi là Ngày Cách mạng Tháng Tám. Chúng ta nghĩ gì về ngày này? Phải chăng đó là ngày cách mạng? Cách mạng là gì? Cách mạng có tất yêu là tốt hay không?

Ngày 19/8, ngày cộng sản cướp chính quyền

Đức Đạt lai Lạt ma, khi nói về cộng sản, Ngài có tuyên bố :

Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh xôi nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đờỉ.

Trên hoang tàn của Đệ Nhất Thế Chiến (1914-1918), Lénine đã được Bộ Tham Mưu Đức đưa về cướp chính quyền ở Nga. Trên hoang tàn của Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945), Hồ chí Minh đã được Cộng sản Liên Sô và Trung Cộng đưa về cướp chính quyền ở Việt Nam.

Thật vậy, Đệ Nhất Thế Chiến đại lược gồm 2 phe : 1) Phe Đức đứng đằng sau là đế quốc Áo – Hung và đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. 2) Phe Pháp đứng đằng sau có Anh, Ý, Nga sô, sau có Mỹ. Gần cuối Thế Chiến, Đức thấy không thể nào đương đầu với 2 mặt trận : a) Mặt trận phía đông bắc với Nga, lúc đầu là Nga hoàng Nicolas I I, sau là Chính quyền Dân Chủ Xã hội và Thợ thuyền, cầm đầu bởi Kérenski ; và mặt trận phía tây nam với Pháp, muốn dồn hết lực lượng vào mặt trận quan trọng này. Lợi dụng thời cơ, Lénine đang sống ở Thụy sỹ, đã đưa ra khẩu hiệu : « Hoà bình bằng bất cứ giá nào, ngay cả phải nhượng đất để có quyền ! « Chính vì vậy mà Bộ Tham Mưu Đức đã liên lạc với Lénine và đã đưa ông ta về Nga làm cuộc đảo chính cướp chính quyền. Sau khi cướp được chính quyền, ông ta đã ký hiệp ước ngưng chiến với Đức, nhượng cho Đức 1/6 lãnh thổ, trong đó có 1/3 lãnh thổ kỹ nghệ và 1/3 lãnh thổ canh nông.

Sau đó Lénine tìm cách xuất cảng đảo chính, mở ra trường cộng sản Đông phương, có những người như Lưu thiếu Kỳ, Đặng tiểu Bình, Hồ chí Minh v.v.. học ở đó.

Cũng lợi dụng thời cơ hoang tàn của sau Đệ Nhị Thế Chiến, Hồ chí Minh được cộng sản Liên sô và Tàu đưa về cướp chính quyền ngày 18/9/1945.

Ngày 19/8 có phải là ngày cách mạng hay không ?

Thật vậy, ngày 6/8, trái bom nguyên tử đầu tiên được bỏ xuống Hiroshima, ngày 9, trái bom thứ nhì được bỏ xuống Nagashaki, ngày 15, chính phủ Nhật đầu hàng vô điều kiện Đồng minh ; quân đội Nhật ở Đông dương như rắn mất đầu ; trước đó ngày 7/8, chính phủ Trần trọng Kim từ chức, được Quốc trưởng Bảo Đại chấp nhận, nhưng yêu cầu xử lý thường vụ. Lợi dụng cuộc biểu tình của công chức Hà nội đòi tăng lương, Đảng cộng sản đã cho người trà trộn vào đoàn biểu tình, cướp một vài công sở lúc ban đầu, rồi sau đó cướp chính quyền vào ngày 19/8/1945.

Cách mạng là gì ?

Cách mạng là một thay đổi lớn, như váy ngắn là một cuộc cách mạng trong thời trang của người phụ nữ. Thuốc trụ sinh của Fléming là một cuộc cách mạng trong ngành y học.

Tuy nhiên ở điểm này tôi xin lưu ý là cách mạng không tất yếu là lúc nào cũng tốt .

Nếu nhìn dưới khía cạnh chính trị, xã hội và lịch sử, thì cách mạng nhằm thay đổi 3 cơ chế của một xã hội : 1) Thể chế chính trị , 2) Giai tầng lãnh đạo , 3) Trật tự xã hội.

Từ đó một câu hỏi đến với chúng ta là cuộc cướp chính quyền của cộng sản vào ngày 19/8 có phải là một cuộc cách mạng không ?

Là một cuộc cách mạng, vì nó đã thay đổi từ thể chế chính trị quân chủ sang thể chế độc tài cộng sản ; vì nó đã thay đổi giai tầng lãnh đạo ngày xưa dựa trên những cuộc thi cử của triều đình để tuyển lựa giai tầng lãnh đạo, ngày nay dựa trên sự lựa chọn của cộng sản « Hồng hơn chuyên « để chỉ định những người có quyền ; thay đổi trật tự xã hội, từ trật tự quân chủ sang trật tự cộng sản.

Tuy nhiên như chúng ta đã nói ở trên thay đổi không nhất thiết là tốt, có những thay đổi đưa đến hậu quả xấu. Một xã hội thay đổi bình thường như một con người có một sức khỏe tốt không cần phải uống thuốc mạnh, hay phải lên bàn mổ, được ví như cách mạng. Những chính quyền quân chủ như Anh, Nhật và một số nước Bắc Âu, ý thức được sự tiến hóa của thời đại, nhường ngôi cho chính quyền dân chủ, chấp nhận chế độ quân chủ lập hiến, những xứ này không cần đến cách mạng.

Trong 3 cuộc cách mạng lớn ở trên thế giới, cách mạng Hoa Kỳ 1776, cách mạng Pháp 1789, cách mạng Nga 1917, chỉ có cách mạng Hoa Kỳ là mang tới kết quả tốt nhất. (1) Cách mạng Pháp mang đến kết quả vừa tốt vừa xấu. Cách mạng Nga mang tới hậu quả hoàn toàn xấu.

Để ý thức rõ những kết quả xấu của cách mạng Nga, tôi xin trích ra đây 2 câu nói của 2 người lãnh đạo cộng sản cao cấp của Nga :

Ông Gotbatchev, cựu Tổng bí thư đảng cộng sản :

« Tôi đã bỏ hơn nửa đời người tranh đấu cho lý tưởng cộng sản ; nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo. »

Ông Boris Eltsine (YELTSIN), cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Tổng thống, trong bài diễn văn nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ đầu, ông đã tuyên bố :

« Nước Nga vào đầu thế kỷ thứ 20, đang ở chung một con tàu với thế giới. Nước Nga không phải là đầu tàu, nhưng cũng ở trong những toa hạng nhất. Thế rồi nước Nga nghĩ tự mình có thể có một đường lối phát triển riêng biệt, đã tách ra khỏi đoàn tàu. Không ngờ đoàn tàu thế giới cứ đi, còn nước Nga dẫm chân tại chỗ. Nước Nga ngày hôm nay so với những nước tiền tiến trên thế giới bị tụt hậu hàng nửa thế kỷ. »


Trở về cuộc cách mạng Việt Nam 19/8, có phải là một cuộc cách mạng tốt hay không ?

Hoàn toàn không.

Quả thật đó là một cuộc thay đổi thể chế chính trị, nhưng thể chế chính trị cộng sản còn đàn áp, bóc lột người dân gấp cả trăm lần chế độ quân chủ xưa kia.

Quả thật có sự thay đổi giai tầng lãnh đạo, nhưng giới lãnh đạo cộng sản xuất thân từ « đầu trộm đuôi cướp », từ anh thợ thiến heo, đến anh cai phu đồn điền, qua anh du kích, chăn trâu, giới lãnh đạo này không có một tý gì là nhân cách, danh dự, còn hành hạ, sách nhiễu người dân gấp chục lần xưa kia.

Quả thật có sự thay đổi trên trật tự xã hội ; nhưng trật tự xã hội cộng sản ngày hôm nay còn bất công gấp trăm lần xưa kia. Trong khi người dân không có một $ để sống, thì cán bộ, con ông cháu cha cộng sản tiêu tiền vứt qua cửa sổ, xài cả ngàn $ một đêm, đánh những canh bạc cả triệu $. Hối lộ, tham nhũng lan tràn. Đạo đức, giáo dục suy đồi. Bất cộng càng ngày càng tăng.

Câu : « Việt nam dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc « , chỉ là một sự lừa đảo người dân.

Việt Nam hiện nay có độc lập không ? Không, còn lệ thuộc vào Trung Cộng gấp cả trăm lần bị lệ thuộc vào Pháp trước đây. Không những vậy, Trung Cộng còn xâm đất lấn biển, 2 hiệp ước do cộng sản Việt Nam ký với Trung cộng vào năm 1999 và 2000, về biên giới và vùng biển, thì chỉ mang thua thiệt cho Việt Nam, nếu chúng ta so với hiệp ước Thiên tân mà Pháp ký với Tàu về biên giới và vùng biển Việt Nam.

Việt Nam hiện nay có dân chủ, cộng hòa không ? – Không, chế độ cộng sản Việt Nam ngày hôm còn độc tài gấp trăm lần chế độ quân chủ xưa kia, vì chế độ cộng sản cũng chỉ là một chế độ quân chủ trá hình, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều.

Dân tộc Việt hiện nay có ấm no, hạnh phúc hay không ? – Không, bằng chứng là dân Việt hiện nay phải bỏ nước chạy tứ tán ra ngoại quốc, dưới bất cứ hình thức nào, đi làm thuê, làm mướn, đi lấy chồng ngoại quốc, đi bán thân nuôi miệng.

Quả thật ngày 19/8/1945 và ngày 25 tháng 10/1917, theo lịch Nga, ngày 7/11, theo lịch thường, là ngày thay đổi lớn, ngày cách mạng của cộng sản Việt Nam và của Nga. Nhưng là cách mạng theo nghĩa xấu, vì cách mạng không tất yếu là tốt. Chính 2 ngày ấy đã mang lại không biết bao đau thương, không những cho 2 dân tộc Nga và Việt Nam, mà còn mang đau thương cho biết bao dân tộc khác. Nạn nhân của chế độ cộng sản từ ngày cách mạng tháng 10/1917 tới nay trên toàn thế giới đã lên tới cả hơn 100 triệu người. Tổng thống Hoa kỳ, Ronald Reagan có nói :

« Lịch sử nhân loại có nhiều trang đau thương và đẫm máu. Nhưng không có trang nào đau thương và đẫm máu bằng trang sử cộng sản. Các dân tộc Nga sô và Đông Âu đã can đảm đứng lên đấu tranh lật qua những trang sử đau thương đó và viết lên những trang sử mới của hòa bình, tự do, dân chủ. Tôi hy vọng rằng những dân tộc còn sống dưới chế độ độc tài cộng sản, cũng can đảm đứng lên đấu tranh để lật qua những trang sử cộng sản đau thương và đẫm máu, để viết những trang sử tốt đẹp hơn cho chính mình «.

Paris ngày 12/08/2009

Chu chi NamNo comments:

Post a CommentThật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.

Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers