10 August 2009

“TỰ DIỄN BIẾN” TRONG NỘI BỘ ĐẢNG LÀM TAN RÃ HỆ THỐNG VIỆT CỘNG


Vì thấy rõ bọn Mancộng cầm đầu đảng đã ngoan ngoãn theo xuôi Trungcộng, nên trong nội bộ cộng đảng, chính quyền, quân đội đã phát sinh phản động lực gay gắt, khiến cho Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính Tri, trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương. Kẻ lãnh đạo tư tưởng của đảng, nắm vận mệnh báo giới, trực tiếp điều khiển một ‘bộ biên tập’ những bài viết, ký tên thật, tên ma, nhằm đánh phá uy tín những người chống cộng trong, ngoài nước, mà ta thường bắt gặp trên mạng, để lập công lớn với bọn quan thầy Bắckinh, qua việc tuyên truyền “Hán Hoá Cộng Đảng Việtnam” và giúp Trungcộng tiến hành đồng hóa Dân Tộc Việtnam vào với Đế Quốc Đại Hán.

LÝ ĐẠI NGUYÊN


Trước áp lực dư luận quốc tế và mạnh nhất là Quốc Hội Mỹ đòi Việtcộng phải tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tôn Gìáo, nhưng Việtcộng cứ bỏ ngoài tai, chúng vẫn thẳng tay đàn áp các Tôn Giáo, và những người đấu tranh đòi Dân Chủ. Cụ thể mới đây chúng đàn áp khốc liệt giáo dân Tam Tòa của địa phận Vinh. Nguy hiểm hơn nữa Công An Việtcộng còn đóng vai côn đồ của xã hội đen để tấn công những linh mục và giáo dân tới cầu nguyện trên nền nhà thờ Tam Tòa đã bị chiến tranh tàn phá. Để có cớ cho hệ thống truyền thông cộng sản tuyên truyền, gọi đó là phản ứng của Lương Dân đối với Giáo Dân muốn xóa đi di tích lịch sử tội ác của Mỹ. Có nghĩa là nhà cầm quyền Việtcộng chủ trương tạo ra một cuộc Xung Đột Tôn Giáo tại Việtnam, để các tôn giáo bị cuốn vào không khí “Thánh Chiến”, không còn tâm trí đâu chống lại những hành động độc tài, tham nhũng, bán nước của chúng cho bọn Bành Trướng Bắc Kinh nữa.

Vì thấy rõ bọn Mancộng cầm đầu đảng đã ngoan ngoãn theo xuôi Trungcộng, nên trong nội bộ cộng đảng, chính quyền, quân đội đã phát sinh phản động lực gay gắt, khiến cho Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính Tri, trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương. Kẻ lãnh đạo tư tưởng của đảng, nắm vận mệnh báo giới, trực tiếp điều khiển một ‘bộ biên tập’ những bài viết, ký tên thật, tên ma, nhằm đánh phá uy tín những người chống cộng trong, ngoài nước, mà ta thường bắt gặp trên mạng, để lập công lớn với bọn quan thầy Bắckinh, qua việc tuyên truyền “Hán Hoá Cộng Đảng Việtnam” và giúp Trungcộng tiến hành đồng hóa Dân Tộc Việtnam vào với Đế Quốc Đại Hán. Nhằm tranh chức Tổng Bí Thư thay Nông Đức Mạnh về hưu với Nguyễn Chí Vịnh, hiện nắm Tổng Cục II, tay sai đắc lực cho Tình Báo Hoa Nam của Trungcộng. Nên ngày 03/08/09, Tô Huy Rứa đã cho đăng một bài trên báo Nhân Dân điện tử, với nhận định: “Đảng Cộng Sản Việtnam đang đứng trước một bối cảnh quốc tế phức tạp”. Đồng thời xác định đường lối chính trị trước Đại Hội XI là chống ‘tự diễn biến’.

Theo đó, Tô Huy Rứa cảnh báo về nguy cơ chuyển biến nội bộ, thậm chí còn cao hơn ‘diễn biến hòa bình’. Tô Huy Rứa kêu gọi: “Cần chủ động phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hoà bình, gây bạo loạn, lật đổ, hình thành lực lượng đối lập của các thế lực thù địch”. Rứa tiếp: “Xu hướng cạnh tranh giữa các nước lớn sẽ ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn, đặc biệt trên các địa bàn chiến lược, trong đó có biển Đông”. Tuy nhiên Rứa vẫn kiên trì theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chết tiệt. Nhưng lại nhắc rằng: “tiếp tục làm sáng tỏ nhận thức, quan niệm về CNXH và con đường đi lên CNXH của nước ta”. Có nghĩa là Tô Huy Rứa, kẻ lãnh đạo tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa cũng vẫn mù mờ, chưa sáng tỏ, chưa hiểu rõ, hay không dám hiểu nhận thức, quan niệm về CNXH đã lỗi thời, và con đường đi lên CNXH đã bế tắc, mà Rứa đã phải thú nhận “Đảng cũng đang tự mình từng bước tìm đường, cố gắng chỉnh sửa trong bối cảnh đối nội và đối ngoại”.. Đúng là thằng đui, dắt lũ mù đang đi trên con đường Tư Bản Chủ Nghĩa, mà cứ dối mình, dối người, đó là con đường đi lên Chủ nghĩa Xã Hội.

Trước đó, ngày 27/07/09, Vietnam Net đưa lên mạng về cuộc tọa đàm với tựa đề: “Động lực để đổi mới: Quyết định là ở cán bộ lãnh đạo”. Có sự tham dự của Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ Tướng, nguyên Bí Thư Trung Ương Đảng, và Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Ban Tổ Chức Trung Ương, nguyên Trưởng Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương. Có nghĩa là hai nhân vật từ trong ruột, trong tim, trong óc của Trung Ương Cộng Sản Việt Nam. Những lời nói của họ đã khiến Tô Huy Rứa cho đó là “tự diễn biến” tối nguy đối với vận mệnh cộng đảng. Ông Hương nhận định rằng: “ Cách chọn nhân sự trong các kỳ Đại Hội Đảng là chưa dân chủ. Lâu nay ở Việtnam công tác tổ chức cán bộ là công tác bí mật, giữ bí mật đến phút cuối cùng thì khi ra đại hội cứ thế mà bầu”. Ông đề nghị: “Phải để Đại Hội trực tiếp bầu Tổng Bí Thư, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư. Ở tỉnh, Đại Hội trực tiếp bầu Bí Thư và Thường Vụ”… “phải có nhiều ứng viên để Đại Hội lựa chọn”. Đề nghị này tránh việc các bàn tay ma quái bí mật tạo ra kẻ lãnh đạo đảng, rồi buộc Đại Hội phải hợp thức hóa. Lâu nay Trungcộng nhờ phương pháp giữ bí mật vào phút chót này, đã tạo ra các Tổng Bí Thư bù nhìn của họ như Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh... Ông Vũ Khoan nhấn mạnh: “Nhà nước phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gì đi chăng nữa cuối cùng cũng để phục vụ con người. Nếu phát triển công nghiệp, nhưng chất lượng cuộc sống không cải thiện thì cũng không phải là mục tiêu của đất nước này”. Nói thế, có nghĩa là cái đảng mà ông Vũ Khoan phục vụ từ trước tới nay, chỉ vì đảng, chứ không vì dân, không phục vụ con người của đất nước này rồi!

Trước Đại Hội X, cựu tướng Võ Nguyên Giáp ngày 03/01/2004 đã gửi thư cho Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng về vụ án “siêu nghiêm trọng” của Tổng Cục II. Lần này trước Đại Hội XI, ngày 10/06/2009, ông lại gửi 2 bức thư: Bức thứ Nhất lưu ý các nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười và các nguyên Ủy Viên Bộ Chính Trị về Tổng Cục II: Bức thứ 2 gửi cho Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư, về thư tố cáo đề ngày 16/12/2008, “của trung tá Vũ Minh Trí một cán bộ, đảng viên đang công tác ở Tổng Cục II, tố cáo Nguyễn Chí Vịnh đã lũng đoạn, phá hoại Tổng Cục II toàn diện. Đồng chí ấy cho rằng, Thực trạng của Tổng Cục II cho thấy Quân đội ta, Đảng ta, Nhà nước ta đang gặp phải một hiểm họa vô cùng to lớn, ngay từ bên trong, ngay từ bên trên”. “Tôi không hiểu sao Nguyễn Chí Vịnh trước có những khuyết điểm, khi đó đồng chí Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh nói với tôi là không thể lên trung tướng và chưa biết đưa đi đâu để rèn luyện, nhưng thực tế không làm như vậy, mà tiếp tục thăng quân hàm và giao trọng trách Tổng Cục trưởng, hiện nay đề bạt là Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng làm cho ai cũng phải ngạc nhiên, lo lắng và không làm rõ thì chắc sẽ còn lên nữa”.

Nguyễn Chí Vịnh chắc sẽ còn lên nữa, nếu không là Tổng Bí Thư khóa XI, thì cũng phải là Đại Tướng bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Vì ngay tướng Giáp, và các tướng lãnh, cũng như những người theo đảng cộng sản, mà còn có lương tri, biết nuối tiếc công sức đấu tranh giành Độc Lập Dân Tộc, thì cũng thừa hiểu Nông Đức Mạnh chỉ là con rối của Trungcộng, mà Nguyễn Chí Vịnh là tên nằm vùng của Hoa Nam Tình Báo Trung Cộng, nhằm thao túng toàn đảng, toàn quân để thực hiện mưu đồ Hán Hóa Việt Cộng, Đồng Hóa Việt Nam của Bắckinh. Chính vì vậy mà cuộc “tự diễn biến” trong nội bộ đảng có khả năng làm tan rã hệ thống Việtcộng, hay ít ra là loại được tay sai Bắckinh ra khỏi vị trí quyền lực. Nếu không vậy, thì Tổ Quốc lâm nguy.


LÝ ĐẠI NGUYÊN

No comments:

Post a CommentThật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.

Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers