08 March 2009

Vẫn Phải Đề Cập Tới Nhân Quyền Đối Với Các Chế Độ Phi Nhân

LÝ ĐẠI NGUYÊN

Cả thiên hạ đều biết thật rõ, hiện nay người dân Việt nam đang phải sống dưới bóng tối của chế độ cộng sản độc đảng, độc tài, độc ác, tham nhũng, toàn trị thì làm gì người dân có được quyền Tư Do Dân Chủ để mà lợi dụng xâm hại lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch –HRW- ngày 17-01-2009, đưa ra bản báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền thế giới năm 2008, trong đó có chương nói về Việtnam. Nhận xét rằng:

“Hànội tiếp tục trấn áp các nhân vật hoạt động dân chủ, nhà báo, bất đồng chính kiến và thành viên các tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận”. “…bất ổn xã hội khi hàng ngàn công nhân đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc”. “Làn sóng khiếu kiện đất đai tăng lên trong năm ngoái. Nông dân các địa phương bất bình vì tham nhũng và tình trạng chiếm đất, đền bù không thỏa đáng đã kéo lên các thành phố lớn để phản đối sai phạm trong quản lý đất đai”.

Tuy nhiên, bản phúc trình nhận xét: Quan hệ giữa Việt nam và Hoa kỳ tiếp tục ấm dần với chuyến viếng thăm Mỹ của TT Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 06/2008”. “Hoakỳ đã không đưa Việtnam vào lại danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt về Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo –CPC- như một số tổ chức yêu cầu” Bộ Ngoại Giao Hoakỳ hôm thứ tư 25-02-09 cũng vừa công bố bản phúc trình nhân quyền năm 2008, đề cập tới tình trạng tiếp tục đàn áp nhân quyền trên thế giới. Lên tiếng trong lời mở đầu cho bản phúc trình nhân quyền năm 2008, Ngoại Trưởng Hoakỳ Hillary Clinton cho biết: “Hoa kỳ không những ra sức theo đuổi các lý tưởng trên đất Mỹ, mà còn xúc tiến việc tôn trọng nhân quyền nhiều hơn khi Hoa kỳ tiếp cận với các quốc gia và dân tộc trên khắp thế giới”. Điều gây ngạc nhiên hơn mọi năm là bản phúc trình năm nay, Hoakỳ đã “nhìn nhận những mối quan ngại của thế giới về thành tích nhân quyền tại chính nước Mỹ , sau khi có nhiều cáo giác liên quan tới hành động tra tấn, sách nhiễu tù nhân bị bắt trong “cuộc chiến chống khủng bố” của Hoa kỳ”. Theo bản phúc trình thì thành tích nhân quyền của Việt nam trong năm qua vẫn chưa thỏa đáng. Nhà cầm quyền tiếp tục ngăn chặn các quyền tự do căn bản, như tự do báo chí, tự do bày tỏ cảm nghĩ, tự do hội họp; cùng với hành động đàn áp những người bất đồng chính kiến, khiến nhiều người còn phải bỏ nước ra đi lánh nạn, trong khi người dân không thể thay đổi chính phủ bằng lá phiếu, các hoạt động chính trị bị ngăn cấm. Tình trạng kỳ thị sắc tộc, buôn bán phụ nữ, trẻ em tiếp diễn. Những người hoạt động tích cực cho Công Đoàn bị bắt giữ, hù dọa trong khi chính phủ hạn chế quyền công nhân. Luật pháp Việt nam quy định tội hình đối với quan chức tham nhũng, tuy nhiên chính phủ không thực hiện luật này một cách hiệu quả, khiến nhiều khi quan chức dính líu tham nhũng không bị trừng phạt. Nạn tham nhũng tiếp tục là vấn đề lớn tại Việtnam. Về vấn đề tôn giáo, bản phúc trình cho biết Hiến Pháp và các nghị định của chính phủ Việt nam có quy định về tự do thờ phượng, nhưng khó khăn tiếp diễn trong việc thực hiện Khung Pháp Lý về Tôn Giáo. Bản phúc trình lưu ý rằng: “Những Giáo Hội bị hạn chế nghiêm trọng khi họ tổ chức những hoạt động, mà nhà cầm quyền xem là mang tính chính trị, hay thách thức quyền lực của họ, nhất là liên quan đến Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo Hội “Tại Gia”của người thiểu số Tây Nguyên”. Trong khi đó, dân biểu Ed Royce, đại diện địa hạt 40 của tiểu bang California, hiện là thành viên cao cấp Tiểu Ban Châu Á Thái Bình Dương và Môi Trường thuộc Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa kỳ, tuyên bố: “Báo cáo này cho thấy chi tiết về nhiều vụ vi phạm nhân quyền tiếp tục gây hại đối với Việt nam, nhưng tôi muốn thấy Bộ Ngoại Giao có quan điểm mạnh mẽ hơn”. “Nếu chỉ đơn thuần gọi tình trạng đó là không thỏa đáng, như trong bản báo cáo, thì quá nhẹ”. Ông kêu gọi: “Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa lại Việtnam vào Danh Sách Các Nước Gây Quan Ngại về Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo –CPC." Về phía nhà cầm quyền Việt cộng Hà nội thì cho bản phúc trình của Mỹ “thiếu khách quan”, “dựa trên những thông tin sai trái”. Trả lời báo giới, phát ngôn viên Lê Dũng củaViệt cộng vẫn nhơn nhơn tuyên bố: “Nhà nước Việt nam tôn trọng các quyền tự do dân chủ của người dân và luôn luôn bảo đảm điều kiện thuận lợi để người đân thực hiện quyền của mình”. Nhưng không quên thêm rằng: “…kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng các quyền đó để xâm hại lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân” . Cả thiên hạ đều biết thật rõ, hiện nay người dân Việt nam đang phải sống dưới bóng tối của chế độ cộng sản độc đảng, độc tài, độc ác, tham nhũng, toàn trị thì làm gì người dân có được quyền Tư Do Dân Chủ để mà lợi dụng xâm hại lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Đúng là Lê Dũng nói theo giọng điệu “phản động” chống lại đường lối chủ trương nhất quán của đảng là “luôn luôn củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng”. Đảng đã ngang nhiên ghi vào Điều 4 Hiến Pháp 1992 quyền lãnh đạo tối cao vĩnh viễn không do dân bầu. Bản hiến pháp đó là bất hợp hiến, vì nó không được đem ra cho toàn dân phúc quyết - trưng cầu dân ý - theo đúng như Điều 70 của bản Hiến Pháp gốc 1946 của chính họ. Hiến Pháp bất hợp hiến. Luật Pháp tùy tiện luộm thuộm bất minh, leo cả lên đầu hiến pháp. Thế rồi còn bị tùy thuộc vào nghị định Hướng Dẫn Hành Chánh của chính phủ có cho nó ra đời hay cứ ngâm tôm, hoặc hướng dẫn cách nào đó theo lệnh đảng. Đảng tiếm vị Quốc Dân, ngồi lên trên Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp, bắt Báo Chí đi đường một chiều do đảng khống chế. Lấy tư tưởng Mác Lê Hồ làm kim chỉ Nam cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân, thì dân làm gì có quyền tự do tư tưởng, tôn giáo nữa. Tinh thần đã không tự do, quyền tư hữu cũng bị cuớp mất. Quan trọng ở chế độ Dân Chủ là Quyền Lựa Chọn và Quyền Phát Biểu thì cộng đảng đã cướp mất qua trò chơi xảo trá là “Đảng Cử Dân Bầu”và “Độc Quyền Truyền Thông”. Con người trong chế độ cộng sản chỉ còn là “Con Vật Sản Xuất” theo lệnh đảng. thì còn làm gì có Nhân Quyền và Quyền Tự Do, Quyền Dân Chủ nữa. Nhất là đối với những cán bộ cộng sản đã bị “duy vật hóa”, để rồi bước vào kinh tế thị trường thì thành “duy tiền hóa”, làm gì còn nhân tính, nhân tình, nhân cách, nhân đạo, nhân đức, để biết thế nào là dân chủ nhân quyền. Chẳng thế mà, khi đứng trước bọn Trungcộng bành trướng, nhóm Man cộng lãnh đạo Hànội đã trở thành những “Con Chó Bắc Kinh”, ngoan ngoãn dâng đất, hiến biển, nhượng đảo và cúng tất cả tài nguyên của Tổ Quốc cho quan thầy Trung cộng, đẩy Dân Tộc và Đất Nước Việt Nam vào vòng nô lệ cho Đế Quốc Đại Hán. Chính công cuộc tranh thủ Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền của toàn dân Việt nam hiện nay là con đường duy nhất để cứu dân cứu nước. Đành rằng, chủ lực vẫn tùy thuộc vào người Việt nam. Nhưng việc quốc tế quan tâm thúc đẩy chế độ Việt cộng tôn trọng nhân quyền, dù biết họ là bọn phi nhân, độc tài, độc ác, độc quyền, gian tham, nhưng đó lại là sự hỗ trợ và khích lệ rất cần thiết đối với những người đấu tranh và toàn dân Việt nam trong công cuộc đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền tại Việt nam. Riêng người Việt tỵ nạn Cộng sản thì với Ngọn Cờ Vàng trong tay, quyết không để lũ “Chó Bắc Kinh”, mỗi khi công du các nước Dân Chủ được hãnh diện, thong dong, thoải mái vào, ra bằng cổng chính.

No comments:

Post a CommentThật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.

Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers